Về sản phẩm

Hệ thống được phát triển dựa trên cụm giải pháp NAS Synology theo yêu cầu của Hải Phát Land. Hệ thống nhắm quản lý các file dữ liệu tập trung và chia sẻ file nội bộ các phòng ban trong công ty:

  • Lưu trữ file cá nhân
  • Chia sẻ file nội bộ phòng ban
  • Chia sẻ file với các phòng ban khác trong công ty

VD: Ban thương hiệu có thể upload bộ nhận diện thương hiệu công ty như file logo, Brochure … lên folder public của ban thương hiệu. Các bộ phận khác thay vì phải liên hệ xin và chờ gửi file có thể dễ dàng truy cập vào folder “Ban thương hiệu” để copy file về.

Ứng dụng có thể hoạt động trên nhiều môi trường như: Ổ đĩa ngoài trên window, web app hoặc mobile app (Android & IOS) với các thiết bị cầm tay.

 

Chi tiết

Đơn vị phát triển. V-Techhomes

Ứng dụng. HẢI PHÁT LAND

Ngày bắt đầu. 01/05/2018

Ngày hoàn thành. 30/06/2018

Nền tảng. Phần mềm hỗ trợ sàn,

Hình ảnh sản phẩm