Về sản phẩm

Phần mềm quản lý tài sản là công cụ giúp các sàn giao dịch bất động sản quản lý được các gói thầu, nhà thầu, hợp đồng, tài sản của công ty

Chi tiết

Đơn vị phát triển. V-Techhomes

Ứng dụng.

Ngày bắt đầu.

Ngày hoàn thành.

Nền tảng. Phần mềm hỗ trợ sàn,

Hình ảnh sản phẩm