Về sản phẩm

Hệ thống được phát triển theo yêu cầu của Hải Phát Land. Ứng dụng bao gồm:

  • Quản lý công việc nhân viên kinh doanh
  • Theo dõi báo cáo công việc của sale
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Luân chuyển và chia sẻ dữ liệu khách hàng nội bộ nhóm, nội bộ khối, nội bộ công ty
  • Quản lý và theo dõi các chương trình đào tạo nội bộ

Ứng dụng vận hành như một giải pháp nội bộ dành cho việc theo dõi và báo cáo công việc của nhân viên kinh doanh hàng ngày

Chi tiết

Đơn vị phát triển. V-Techhomes

Ứng dụng. HẢI PHÁT LAND

Ngày bắt đầu. 01/08/2018

Ngày hoàn thành. 30/09/2018

Nền tảng. Phần mềm hỗ trợ công việc đội nhóm, Phần mềm hỗ trợ sàn,

Hình ảnh sản phẩm