Về sản phẩm

Ứng dụng phát triển cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hải Phát – Hải Phát Land, ứng dụng có 2 phiên bản trên Android và IOS.

Chi tiết

Đơn vị phát triển. V-Techhomes

Ứng dụng.

Ngày bắt đầu.

Ngày hoàn thành.

Nền tảng. Mobile app bất động sản,

Hình ảnh sản phẩm