VỀ V-TECHHOMES

TỔNG QUAN VỀ
VTECHHOMES

Công ty cổ phần công nghệ bất động sản V-Tech (V-Techhomes) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm nền web, Mobile App và máy chủ. Hiện tại chúng tôi đã và đang là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đã và đang mở rộng ứng dụng đa dạng ngành nghề.

Ý NGHĨA TÊN GỌI

V – Là viết tắt của Việt Nam.

TECH – Công ty về lĩnh vực công nghệ, phần mềm.

HOMES – Bất động sản, Lĩnh vực đầu tiên chúng tôi đưa công nghệ của mình vào áp dụng.

HOMES – cũng có ý nghĩa là ngôi nhà. Ngôi nhà của công nghệ và các nền tảng ứng dụng.

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về công nghệ phần mềm ứng dụng cho hoạt động kinh doanh và khai thác khách hàng.

SỨ MỆNH

Kiến tạo hệ sinh thái phần mềm giúp khách hàng của V-Techhomes đo lường sức khỏe doanh nghiệp, tối ưu hóa công việc, nâng cao hiệu suất và gia tăng tỉ lệ tự động hóa công việc cao nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của V-Techhomes là sức trẻ, hoài bão và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.